Etik Kurallar
  Dernek Tüzüğü
  Basında
  Yönetim Kurulu
  Üyelik
  Belgeler
  Yasa Taslağı
  İletişim
Dernek Üyesi Olmayan Kişi ve Kuruluşları Dikkate Almayınız! Ticari kuruluşu olmayan, adres veremeyen şahıslara dikkat ediniz..! DOLANDIRILMAYIN  Bilgi için derneği arayınız. 0216 449 53 53
ÖDD Denetiminde Türkiye Geneli Hizmet Veren Güvenilir Firmalar.
SPONSOR FİRMALAR

ÖDD YAYINLARI
 

ÖDD YAYINLARI 1
IKD Üyelik Belgesi

IKD General Assably

International Federation of Associations of Private Detectives
Hamburg 2016

Özel Dedektiflik Konulu
TV Programları ve Konferanslar
 

 

İLGİLİ YASALAR
TÜRK CEZA KANUNU
ÖZEL DEDEKTİFLİK YASASI TASLAĞI
İÇERİK ORTAKLARIMIZ
 


Özel Dedektifler Derneğinin TV. Programları Röportajlar ve Gazete Haberleri

Türkiye ve Uluslararası Özel Dedektifler
ve Destek sağlayan kişiler


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN TANIMI

Bu tablodaki odak noktası “adamlı koruma” hizmetleri ve diğer entegre güvenlik çözüm “temel taşlarıdır”. Düzeltici, yangın ve ambulans hizmetleri ve güvenlik ekipmanları üretimi(sanayi) bunun dışındadır. Bununla birlikte, yangından koruma ve ambulans hizmetleri,( yangın devriyesi, kontrol ve ilk cevap verme), elektronik güvenlik ( yangın alarmı ekipmanı montesi) ve alarma ve alarm kabul etme (yangın alarmı)  çoğu zaman müşteriye koruma faaliyet alanları kapsamı içinde verilir. Değişik başlıklar altında verilen faaliyet/ürünler teferruatlı değildir, ancak ilişkili olduğu faaliyet/ürünler hakkında bir örnek verir.

 

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ AİLE AĞACI

Avrupa Özel Güvenlik Hizmetleri Konfederasyon-Coess’in Koruma Çalışma Komitesi, “Özel Güvenlik Hizmetleri Aile Ağacı” ile ilgili çalışmasını tamamladı ve 10.05.2010 tarihinde kullanım için web sayfasına yükledi. Bu çalışmayla, Coess üyelerinin, “özel güvenlik alanına” giren tüm faaliyetleri gözden geçirdi. Buna ilaveten genellikle özel güvenlik hizmetleri olarak değerlendirilmeyen “kamu güvenliğini” ihtiva eden faaliyetlerin neler olduğu ile kesinlikle bir özel güvenlik faaliyeti olarak görülmeyen “özel askeri hizmetleri” de gözden geçirdi.

 

Bu tablonun “güvenlik” yapılanması hakkında genel bir bilgi vereceği düşünülmektedir.

Eki:Tablo İngilizce ve Türkçe Kaynak: www.coess.org.

 
___________________________________

[1] Çoğu zaman “özel polislik” olarak atıfta bulunulan geleneksel veya dışarıdan satın alınan veya (diğer nedenlerle) özel güvenlik hizmet tedarikçileri tarafından sağlanan yeni kamu güvenliği faaliyetlerini içerir. Yarı-kamusal alandaki (alışveriş merkezleri,spor müsabakaları, açık hava konserleri)  yapılan koruma ve etkinliklerdeki görevler  bu kapsamda dikkate alınmıştır.

[1] Bunlar ilk fırsatta, çatışma ve kriz bölgelerinde ve bozulan toplumlardaki  devlet kuruluşları, NGO ve özel işler için dövüş/savaş/mücadele yeteneği olanlar tarafından verilen yardımcı hizmetlerdir.Bu hizmetleri verenler genellikle “özel askeri şirketler” olarak atıfta bulunulur. Paralı asker faaliyetleri bunun dışındadır.

[1] “Özel araştırmacı” terimi ,operasyon alanı ve ilgilenilen konunun genişlemesi halinde “özel istihbarat hizmetleriyle”  bir şekilde yer değiştirir. Özel Dedektifler de bu kategoride değerlendirilmektedir. (Not: Coess Genel Sekreteri Sn. Hilde De Clerck ile 27.05.2010 tarihinde yapılan yazışma. Y.V.Dalda)

[1] Aynı zamanda “kalabalık kontrolünü” de içerir.

[1] İşten- işe (B2B), İşten- müşteriye(B2C) ve entegre sistemlerin planlanması,montesi ve bakımı.

[1] Sadece diğer hizmetlerle birlikte verilmesi halinde fiziki ve mekanik güvenlik özel güvenlik hizmetlerini bir parçası olarak kabul edilir.

[1] Hastaneler için kan nakli,sanat eseri,değer, evrak ve benzerleri de  “değerli mal nakli” olarak değerlendirilebilir.Bununla beraber para, nakli yapılan ve teslim edilen ana faaliyettir,bu nedenledir ki, tüm nakil güvenliği faaliyetleri “para nakli hizmetleri” olarak adlandırılır.

[1] Bilgi ve iletişim teknoloji güvenliği (ICT), evrak güvenliği (yazılı metin, işletimi,nakli ve arşivlenmesi) ve Kimlik karı tedariki ve kimlik korunması gibi Kimlik kartı güvenliği hizmetleri (ID)

[1] Güvenlik parmaklık, çit ,kapı,pencere,engelleyici ve benzerlerinin montesi.

[1] Güvenlik eğitimi, genellikle ruhsatlı,öncelikle operasyondaki güvenlik görevlisi için yasal zorunluluğunu karşılanması amacıyla verilen yardımcı bir hizmettir. Eğitim, özel güvenlik eğitim kurumları, hükümet temsilcisi (devlet-örneğin polis) veya bağımsız eğitim kurumları tarafından verilir.

[1] Alarm merkezi bugün koruma ve elektronik güvenlik arasındaki gri bölgede bulunmaktadır.

[1] Ulusal Hassas Altyapının korunması yeni,önemli ve özellikle gelişen (entegre/kapalı) ve terörizm açıyı da içeren bir güvenlik hizmetidir. Bu açıdan henüz sınıflandırılmamıştır ve muhtemelen “özel askeri hizmetler” yanında ilave bir bölüm açılabilir.


<<< <<<
  

ÖDD Denetiminde Türkiye Geneli Hizmet Veren Güvenilir Firmalar.
SPONSOR FİRMALAR

Özel Güvenlik Federasyonu
ÖZEL DEDEKTİFLER DÜNYASI

Özel Dedektif TV
ÖNEMLİ DUYURU

PARTNER DERNEKLER

Romanya ANDR


Almanya BID


Macaristan MAGYAR


Macaristan SZVMSZK


İtalya FEDERPOL


Slovenya DeZRS


Macaristan ÖKDE

SİTE İSTATİSTİĞİ
Telefax: 0216 449 53 53 - 449 39 39                                              Fahrettin Kerim Gökay Cad. Hakkıbey Sk. Hidayet Apt. No:2/7 Ziverbey-Kadıköy-İstanbul