ÜNİVERSİTELERİN       ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMLARINDA

 “Özel Dedektiflik Eğitimi”
 
2010 Yılında KOÜ / Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile ÖDD / Özel Dedektifler Derneği Başkanlığı arasında imzalanan “Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Türkiye’de ilk kez 2011-2012 öğretim yılında Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programında “Özel Dedektiflik Teknik ve Metotları” konulu dersler  “ÖDD Eğitimcileri” tarafından verilmeye başlanmıştır.
 
Her yıl olduğu gibi,   KOÜ Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine “Özel Dedektiflik Teknik ve Metotları” konulu derslerin ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU ve Av. R. Oya SÖYLEMEZ tarafından 20 Şubat 2018 Salı günü ilk ders ile devam ettirilmiştir.
 
Aynı amaçla, alınan talep doğrultusunda Uludağ Üniversitesi ile de bir protokol imzalanmış ve Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik Koruma Bölümü Öğrencilerine 07 Mart 2013 Perşembe günü ÖDD Onursal Başkanı Yusuf Vehbi DALDA koordinatörlüğünde “Özel Dedektiflik Teknik ve Metotları ” dersleri başlatılmıştır.
 
2012-2013 dönemi "Özel Dedektiflik Dersleri" planlandığı şekli ile devam etmiştir. Uludağ Üniversitesinde başlatılan derslerde ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU "Üniversitelerde Özel Dedektiflik Eğitiminin" amacını içeren bir başlangıç ile dersler verilmiştir.
 
Özel Dedektiflik Kanunu çalışmaları öncesinde mesleğin daha iyi anlaşılması ve eğitimli personel yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin Özel Güvenlik Bölümlerinde seçmeli ders olarak konulan “Özel Dedektiflik Dersleri” ÖDD Eğitimcileri tarafından yürütülmektedir.
 
 
Özel Dedektiflik Eğitiminin Amacı:
 
  1. Türkiye’de yeni gelişmekte olan Özel Dedektiflik Mesleğinin uluslararası meslek standartları ve etik kuralları çerçevesinde amacına uygun şekilde gelişiminin sağlanması,
  2. Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık alanında eğitimli personel yetiştirilmesi,
  3. Üniversiteli gençlere bu alanda da istihdam sağlanmasıdır.
 
Özel dedektifliğe duyulan ihtiyaçların gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Bu mesleğin gereği gibi düzgün ve sağlıklı yürütülmesi, kaliteli hizmet verilmesi önem arz etmektedir. Ancak bunun tam olarak hayata geçirilmesi için yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Halen TBMM İçişleri Komisyonda bulunan “Özel Dedektiflik Kanun Tasarısının” ivedilikle ele alınıp yasalaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup en önemlisi olan eğitim alt yapısı ÖDD tarafından hazırlanmaktadır.