ÜNİVERSİTELERDE ÖZEL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ

Üniversitelerde Özel Dedektiflik Eğitiminin Amacı;
 • Türkiye’de yeni gelişmekte olan Özel Dedektiflik Mesleğinin uluslararası meslek standartları ve etik kuralları çerçevesinde amacına uygun şekilde gelişiminin sağlanması.
 • Özel Dedektiflik Kanununun çıkartılması yönünde altyapının hazırlanması,
 • Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık alanında eğitimli personel yetiştirilmesi,
 • Üniversiteli gençlere istihdam sağlanmasıdır.
Bu kapsamda,

Kocaeli Üniversitesi;
T.C. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Özel Dedektifler Derneği Başkanlığı arasında 2010 yılında imzalanan Eğitim-Sanayi İşbirliği Protokolü” çerçevesinde “Özel Dedektiflik Teknik ve Metodları” dersleri her yıl bahar döneminde seçmeli ders olarak müfredata konulmuş olup düzenli olarak devam etmektedir.
Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol MYO bünyesinde Prof. Dr. Gazı UÇKUN Koordinatörlüğünde Özel Dedektifler Derneği Eğitmenleri Yusuf Vehbi DALDA, İsmail YETİMOĞLU, Av. Raziye Oya SÖYLEMEZ ve Kadir Can YETİMOĞLU tarafından verilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi;
Prof. Dr. Sevil Atasoy’un koordinatörlüğünde, Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk kez açılan Olay Yeri ve Kriminalistik Yüksek Lisans Programında “Suç Analizi ve Öngörü” dersini Özel Dedektifler Derneği Başkanı İsmail Yetimoğlu vermeye başladı.
Üsküdar Üniversitesine Öğretim Görevlisi olarak atanan İsmail Yetimoğlu 4 Kasım 2017 tarihinde ilk dersinde öğrencileriyle buluştu.
Bireysel suç/kabahat verileri ve veri tabanlarından yola çıkarak ileriye yönelik öngörülerde bulunmak, bu amaçla var olan verileri inceleyip elde edilen sonuçların kesin doğruluğunu somut delillerle tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaları Profesyonel Araştırmacılık / Dedektiflik açısından ele alındı ve ilk derste Osmanlı’dan günümüze istihbarat faaliyetlerinin Dünya ve Türkiye kıyaslaması aktarıldı.
Ayrıca,
 • Uludağ Üniversitesi ile işbirliği gerçekleştirilmiş olup iki konferans ve iki dönem Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık dersleri verilmiştir.
 • Önceki yıllarda Polis Akademisi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Işık Üniversitesinde Türkiye’de Özel Dedektiflik konulu konferanslar düzenlenmiştir.
Özel Dedektiflik Ders Konuları
 1. ÖZEL DEDEKTİFLİĞE GENEL BAKIŞ
 
 1. Osmanlıdan Günümüze İstihbarat Faaliyetlerinin Dünya ve Türkiye Kıyaslaması
 2. Özel Dedektiflik Tanımı,
 3. Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik,
 4. Yasal Süreç. AB Ülkeleriyle Karşılaştırma,
 5. Uluslararası Etik Kurallar ve Mesleki İlkeler,
 6. Özel Güvenlik – Özel Dedektiflik İlişkileri,
 
 1. ÖZEL DEDEKTİFLİK HİZMETLERİ
 
 1. Özel Dedektifler Ne Yapar?
 2. Kurumsal, Bireysel ve Adli Araştırmalar,
 3. Özel Dedektiflik ve Kayıp Önleme,
 4. Analiz, Çözüm, Çalışma Programı ve Sözleşme,
 5. Takıp/tarassut-İzleme ve Gizli Araştırma Kuralları,
 6. Gizlilik ve bilgileri Muhafaza Etme,
 
 1. ÖZEL DEDEKTİFLİKTE HUKUKİ DURUM
 
 1. Neden Özel Dedektife İhtiyaç Duyulur?
 2. Anayasal Haklar - Kişi Hak ve Özgürlükler,
 3. Kişisel Verilerin Korunması ve Özel Yaşam Sınırları,
 4. Bilgi Edinme ve Bilgilere Ulaşma,
 5. Olay Yönetimi ve Raporlama
 
 1. ÖZEL DEDEKTİF / PROFESYONEL ARAŞTIRMACI İMAJİ
 
 1. Nasıl Özel Dedektif/Araştırmacı olunur?
 2. Özel Dedektif / Araştırmacı Eğitimleri,
 3. Suiistimaller ve Sahte Dedektifler,
 4. Pratik Uygulama ve Sınav