IKD 2018 Genel Kurulu

DÜNYA DEDEKTİFLERİ İSTANBUL’DA BULUŞUYOR


23 Ülkede faaliyet gösteren Özel Dedektifler Derneklerinin üyesi olduğu IKD’nin 2018 Genel Kurulu Toplantısını 14-16 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirecektir.

1964 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da kurulan Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu - IKD; günümüzde 23 ülkeyi (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İsrail, İtalya, Japonya, Letonya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsviçre, Ukrayna, İngiltere, Türkiye) aynı şemsiye altında toplayan ve özel dedektiflik meslek standartlarının geliştirilmesine, mesleki etik ilkelerin oluşturulmasına ve özel dedektiflik mesleğinin uluslararası işbirliği içerisinde büyüyerek geliştirilmesine kaynak sağlayan önemli bir kuruluştur.
ÖDD - Özel Dedektifler Derneği, Türkiye adına 2008 yılında IKD’ye üye olmuş, pek çok uluslararası işbirliği faaliyetinin yürütülmesinde aktif olarak yer almış ve özel dedektiflik mesleğinin Türkiye adına temsilinde öncü rol üstlenmiştir.

Her yıl üye ülkelerden bir tanesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen IKD yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın, 2017 yılında Finlandiya'da gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar neticesinde 2018 Genel Kurulu'nun Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bu sebeple ÖDD - Özel Dedektifler Derneği olarak, ülkemizi ve özel dedektiflik mesleğinde gösterdiğimiz profesyonelliği uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edebilmek amacıyla uzun süredir önemli hazırlıklar yürütmekteyiz.

14-16 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan IKD 2018 Genel Kurul Toplantısı'nda ev sahipliği yapacak ÖDD - Özel Dedektifler Derneği, bu yıl da mesleki ilkelerin gelişiminde öncü kararlar almayı ve Türkiye'deki özel dedektiflik hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinde öncü rol oynamayı hedeflemektedir ve bu kapsamda hazırlıklarını hız kesmeden devam ettirmektedir.

 
Gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul kapsamında ÖDD – Özel Dedektifler Derneği’nin 11. kuruluş yılı sebebiyle, özel dedektiflik mesleğinin gelişimine katkı sağlayan, bu alanda başarılı olan ve öncü rol üstlenen kişilere 11 farklı kategoride ödül verilmesi planlanmaktadır.

İsmail YETİMOĞLU
ÖDD BAŞKANI
_________________________________________


WORLD DETECTIVES MEET IN ISTANBUL.

The 2018rd General Assembly of the IKD will be held on 14-16 September 2018 in Istanbul, 23 where it is a member of the Private Detectives Associations operating in the country

International Federation of Private Detectives Associations (IKD), which is founded in 1964 in Vienna, Austria's capital city; is an important institution that gathers 23 countries (Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Japan, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, Switzerland, Ukraine, United Kingdom, Turkey) today under the same umbrella and funds the development of professional detective profession standards, the creation of professional ethics principles and the development of private detective profession in international cooperation. ÖDD - Private Detectives Association actively been involved in the execution of many international cooperation activities and has taken a leading role in representing the profession of private detective on behalf of Turkey from the date 2008 which it has been a member of the IKD. 
 
The IKD General Assembly Meeting is held annually with the participation of 23 different IKD member countries. As a result of decisions taken at the General Assembly which is held in 2017,Finland;  the 2018 General Assembly has decided to be hosted by Turkey. For this reason, as the ÖDD - Private Detectives Association, we are carrying out important preparations for a long time in order to represent the professionalism that we show in our country and private detective profession on the international platform.
 
ÖDD - The Private Detectives Association which will host the IKD 2018 General Assembly Meeting, which is planned to be held in Istanbul between 14-16 September 2018, aims this year to take decisions pioneer in the development and implementation of professional principles and to play a leading role in the development of the private detective services in Turkey. In this context, we are continuing our preparations without slowing down, with a great effort.

Due to the 11th founding of ÖDD - Private Detectives Association within the scope of the General Assembly, it is planned to give awards in 11 different categories to those who contribute to the development of private detective profession and who play a pioneering role in this area.

İsmail YETİMOĞLU
President Of ÖDD