ÖDD - 6. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

ÖDD - Özel Dedektifler Derneği Üyelerine Duyurulur                                                                                                                      

Dernek tüzüğümüzün Madde 11 - a bendinde belirtilen şekli ile “Üç yılda bir Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılır” hükmü gereği Yönetim Kurulumuzun 02.02.2022 Tarih 2022/02 Sayılı kararı ile aşağıdaki adreste, tarihlerde ve gündemle 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.
5.OLAĞAN GENEL KURUL TARİHİ, YERİ ve GÜNDEMİ
Toplantının Yeri:  Eğitim Mah. Murat Paşa Cad. Nurtaş İş Merkezi No: 1 Daire 4 
                                                                                                       Ziverbey Kadıköy, İstanbul
Toplantının Tarihi:  14.05.2022 Cumartesi Saat 13 – 16 arası. Çoğunluk sağlanamaz ise
aynı adreste ve aynı saatlerde 21.05.2019 Cumartesi günü
Genel Kurul Gündemi: 1. Açılış ve Yoklama.
2. İstiklal marşı ve saygı duruşu.
3. Divan heyetinin teşkili,
4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının faaliyet raporları ve ibrası,
5. Tahmini bütçe,
6. Önümüzdeki dönem faaliyetlerinin planlanması,
7. Uluslararası faaliyetler,
8. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi
9. Dilek ve Temenniler
10. Kapanış


ÖDD – Özel Dedektifler Derneği Yönetim Kurulu