ÖNEMLİ DUYURU IMPORTANT ANNOUNCEMENT

ÖNEMLİ DUYURU

IKD – Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu yapısı içerisinde birlikte olduğumuz Romanya ANDR Derneği Başkanı Maria BUMBARU ile ÖDD adına 2011 yılında imzalamış olduğumuz
«Dostluk ve İşbirliği Protokolünü» Mesleki etik kurallara olan saygımız ve bağlılığımız gereği ÖDD tarafı olarak fesih ediyoruz.

Uluslararası Özel Dedektifler
Camiasına  Saygılarımızla.
İstanbul, 19 Ekim 2018
ÖDD - ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEĞİ
__________

IMPORTANT ANNOUNCEMENT


We are announcing that we terminate our side of the "Friendship and Cooperation Protocol" ,which we signed in 2011, with President of the Romanian ANDR Association Maria BUMBARU which we worked together in the IKD - The International Private Detectives Associations Federation sctructure. This decision have been made due to our respect and commitment to professional ethics.

Sincerely on the World of International Private Investigators.
Istanbul, October 19, 2018
ÖDD- PRIVATE DETECTIVES ASSOCIATION