ÖDD’den KAMUOYUNA DUYURU
 
Günümüz girift yaşamı içinde kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan kişi ve kurumların özel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla; 1990’lı yıllardan beri “fiilen” faaliyet gösteren özel dedektiflik şirketleri, bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla özel dedektiflik unvanlı ticari firmalar ÖDD - Özel Dedektifler Derneğinin çatısı altında bir araya gelmişlerdir.
 
Bunun yanında, ülkemizde son günlerde yazılı ve görsel basın organlarında sıkça yer alan özel dedektiflik hizmeti adı altında faaliyet gösterdiğini beyan eden kişilerin çoğunluğunun adli sicilleri bozuk ve korsan yapılardan oluştuğu bilinmektedir.
 
Bunlar, hiçbir ticari kuruluşu, sabit bir mekânı olmadan sahte isim (KOD AD), sahte unvanla kolaylıkla bir ya da birden çok web sitesi oluşturulup sadece cep telefonu vererek veya asılsız adres beyanları ile internetten reklam vermek suretiyle gerçek bir firma olduğunu iddia ederek ağına düşeni Cafe, pastane ve benzeri yerlerde buluşarak,  dolandırıp tehdit ve şantajla haksız kazanç sağlamaktadırlar.
 
Bu şahısların büyük çoğunluğu sahte adres ve yönlendirmeli sabit telefon numaraları ile özel dedektiflik firması olduğunu göstererek gerçek isimlerini gizledikleri veya iki isimli olup tek ismini kullanarak uyduruk firmalarla gerçekmiş gibi davranıp, hem kamuoyunu yanıltıyor hem de dolandırdığı kişilerin, haklarında şikâyetçi olmalarını engelliyorlar.
 
İnternette özel dedektiflik yaptığını iddia eden bu kişiler çeşitli bilgisayar programları, GSM casus programları, gizli kamera veya benzeri cihazlarının satışını yapmakta olup aynı zamanda bu yöntemleri uygulayarak ağına düşürdüğü kurbanlarının özel yaşamına müdahale etmek suretiyle suç işlemektedirler.
 
Derneğimizin kurulduğu tarihten beri açıkça beyan ettiğimiz şekli ile özel dedektiflik hizmetlerinin sınırlarının belirlenmesi, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından bir kanunun yasallaşması önem arz etmektedir. Bu husus, bazı Avrupa ve Amerika ülkelerinde özel dedektiflik hizmetlerini tanımlayan özel yasalarla düzenlenmiş olmakla, ülkemizde henüz bu alanı düzenleyen bir yasanın olmaması nedeniyle yukarıda sayılan sorunların yaşandığı açıkça ortadadır.
 
03.05.2007 tarihinde İstanbul’da kurulan ÖDD – Özel Dedektifler Derneği değişik illerde faaliyet gösteren Özel Dedektiflik firmalarının katılımı ile ülke düzeyinde örgütlenmektedir.
 
ÖDD - Özel Dedektifler Derneği üyesi Kurumsal Firmalar
IKD - Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu ( http://www.i-k-d.org/index.php?page=member&memberID=22 ) üyesidir. Uluslararası Meslek Standartlarını benimsemiş ve Etik Kurallar Yönetmeliği yayınlayarak hizmet satın alan kişi/tüzel kişilerin muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Kanunları kapsamında kişisel haklar ve özel yaşamın sınırlarını zorlamadan, mesleki etik kurallara bağlı kalınarak araştırmalar yapılmasını taviz vermeden uygulamaktadır.
 
Derneğimizin kurumsal üyeleri gerçek isimleri ve Ticaret Kanunlarına uygun olarak “Özel Dedektiflik Hizmetleri” unvanlı gerçek kimlik ve sabit adreslerle faaliyet sürdüren gerçek kişilerden oluşmaktadır. Anayasadaki temel hakların sınırlarına yaklaşmadan, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı hiçbir iş takibini yapmadan özel detektiflik hizmetlerini uluslararası standartlar ve Mesleki Etik Kurallara bağlı kalınarak ülke düzeyinde sürdürmektedirler.
 
Derneğimizin kuruluş amaçlarından biri de “Meslek standartları” oluşturmak ve dayanışma ile bu hizmetlerin kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Diğer taraftan, bu hizmetlerin belli bir kalitede yapılması için, Hükümetin, 2007 seçimlerinden sonra programına aldığı ve TBMM’de İçişleri Komisyonunda bulunan “3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanununun Tasarısının” yasallaşmasına katkıda bulunmak ve çıkartılmasını sağlamaktır. Bunun için üyesi olunan Uluslararası Federasyon vasıtası ile değişik ülkelerin özel dedektiflik yasaları temin edilmiş ve çevirileri yapılarak ilgili ve yetkili resmi kurumlarla paylaşılmıştır.

Bu çalışmalar, konunun birinci muhatabı olan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dikkate alınmış, ilgililerin bilgilendirilmesi ve yasa tasarısının gündemde tutulması amacıyla 1994 yılında veto edilen yasa, “ Türkiye’de Özel Dedektiflik Kanunu Çalışmaları” başlığı ile kitap haline getirilmiştir. ABD ve Avrupa Ülkeleri özel dedektif yasaları da “Yabancı Ülkeler Özel Dedektif Yasaları” halinde kitaplaştırılmıştır.
 
Derneğimiz, bir yandan meslek standart ve kalitesini yükseltmeye çalışırken, diğer yandan “korsan” kişi ve firmaların vatandaşları mağdur etmemeleri için kendisine yapılan şikâyet ve başvurular doğrultusunda hukuki ve idari alanda mücadele etmektedir. Bunun sonucu olarak, özellikle Dernekten ihraç edilenler tarafından Dernek aleyhinde çeşitli iftiralarda bulunulması yanında, ülkedeki hemen hemen her kesime yapılan asılsız şikayetler doğrultusunda, il ve merkez yönetimince Derneğimiz bir biri ardınca denetlenmiş, bir iki basit usul hatası dışında önemli bir aksaklığa rastlanmamıştır. Derneğimiz bu denetimler sonucu eksikliklerini giderip kendini yenileyerek daha güçlü olarak yeni bir ruh ve şevk ile faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
 
Bu çalışmaları yürütürken beklentimiz; bu alandaki tüm sorunları kökünden çözeceğini düşündüğümüz ve gelinen noktada Hükümetlerin yukarıda sayılan türdeki “mağduriyetlerin önlenmesi açısından,” vatandaşla karşı önemli bir sorumluluğunun bulunduğunu değerlendirdiğimiz,   uluslararası standartlarda bir “özel dedektiflik yasasının  ” bir an evvel kanunlaşmasının sağlanmasıdır.
 
Saygılarımızla
 
Özel Dedektifler Derneği
Yönetim Kurulu
 
 
ÖNEMLİ UYARI:
Yapılan tespitlere göre Özel Dedektifler Derneği Üyesi olmayan veya Dernek Üyeliğinden ihraç edilen bazı kişiler web sitelerinde Özel Dedektifler Derneği Üyesi olduğunu beyan etmektedirler.
 
Ayrıca gerçek ismi olmadan sahte isimler kullanılarak yapılan sözleşmeler TCK'ya göre dolandırıcılık suçu işlemiş olmaları sebebiyle bu tür uygulama yapanlar hakkında yasal başvurular yapılmıştır.
Lütfen firmalar hakkında bilgi alınız. 0216 449 53 53 – 0216 449 39