IKD 2019 Genel Kurulu Raporu

Viyana, 13-17 Kasım 2019


13-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Viyana/Avusturya Maxx by Steigenberger Otelinde yapılan IKD - Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu Toplantısına Türkiye Özel Dedektiflik Derneği Adına İsmail Yetimoğlu, Yusuf Murat Söylemez, Ayla Yorulmaz, Raziye Oya Söylemez ve Yusuf Vehbi Dalda katılmıştır.
Toplantıya 18 ülke, 3 temsilci toplam 62 kişi katılmıştır.

Toplantı Açılışı Genel Sekreter Tony IMOSSİ tarafından yapıldı.

Gündem sırasıyla görüşüldü. 

Toplantının en önemli gündemi haline gelen "Uluslararası Meslek Etik Kuralları"  çerçevesinde tartişmaya sebep olan
Türkiye’den IKD üyeliğine müracaat eden ikinci derneğin durumu görüşüldü.ÖDD TÜRKİYE adına söz alan İsmail YETİMOĞLU ve Y. Vehbi DALDA itiraz etti.

IKD Üyeliğine aday olan Türkiye’den ikinci dernek başkanının 2013 yılında ÖDD’den ıhraç edildiğini “Mesleki Etik Kurallara uymadığı, ÖDD TÜRKİYE’nin faaliyetlerini engellemek ve yapılan mesleki faaliyetleri asılsız iddialarla sahte ihbar mektupları ile engellediğini” beyan ederek İKD Üyeliğinin red edilmesi talep edildi.

Bu dernek başkanı ve Romanya Dernek Başkanı ile birlikte daha önceden gerçekleştirdikleri etik olmayan davaranış ve eylemlerini içeren bilgileri bir mektupla delegelere aktarıp Genel Kurul Tutanaklarına geçirilmesi sağlandı.
Verilen aranın sonrasında adaylık başvurusu, IKD Yönetimince yeniden değerlendirilmek üzere geriye bırakıldı. 


IKD 2019 Genel Kurulu Raporu