IKD - Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu

IKD - ULUSLARARASI ÖZEL DEDEKTİFLER DERNEKLERİ FEDERASYONU
“IKD - Federation of International Private Detectives Associations”

IKD, Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu ( Federation of International Private Detectives Associations) www.i-k-d.org 1964 yılında Viyana’da kurulmuştur. 25 Ülkede faaliyet gösteren Özel Dedektifler Derneklerin üyesi olduğu IKD - Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonuna Türkiye adına ÖDD – Özel Dedektifler Derneği 2009 yılında resmen üye olmuştur.

ÖDD - Özel Dedektifler Derneği, IKD’nın belirlediği Uluslararası Meslek Standartları ve Etik Kurallarını benimseyerek Türkiye hukuku ve toplum yapısına uygun güncellemelerini yaparak mesleki faaliyetlerini bu temelde yürütmektedir.

Uluslararası mesleki gelişmeleri yakından takıp ederek IKD’nın tüm faaliyetlerine aktif katılım sağlayıp birçok çalışmalarda belirleyici olmaktayız.

IKD üyesi ülkelerin katılımıyla yıllık toplantılarını her yıl değişik ülkelerde yapmaktadır. 2011 yılında ÖDD’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşen IKD Genel Kurulu sonrasında 2017 yılında Helsinki’de gerçekleşen genel kuruluda 2018 yılı toplantısının Türkiye’de ÖDD’nin ev sahipliğinde yapılması kararı alınmıştır.

Bu temelde IKD’nın 2018 Yılı Genel Kurulu Toplantısı 14-16 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul’da 25 Ülkenin katılımı ile gerçekleşecektir.

ÖDD 11 Yıl Faaliyet Albümu PDF