İSMAİL YETİMOĞLU
ÖDD Başkanı / President of ÖDD
Özel Dedektif / P
rivate Detective

Profesyonel Araştırmacı  / Professional Investigative
Öğretim Görevlisi / Prelector

Tel: +90 216 449 53 53 GSM:  +90 505 636 74 53
www.dedektif.org.tr / www.dedektif.com.tr
[email protected] / [email protected]

23 yıl Devlet Memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003 yılından beri Özel Dedektiflik Yemini Etmiş, Etik Kurallara bağlı ve Uluslararası Meslek Standartlarına uygun olarak Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırma Hizmetleri yapmaktadır.
 
 • Maviay Dedektiflik Şirketi Kurucusu,
 • ÖDD -  Özel Dedektifler Derneği -  Kurucusu ve başkanıdır.
 • ÖGF – Özel Güvenlik Federasyonu - Kurucu ve YK Üyesi
 • IKD - Uluslararası Özel Dedektifler Dernekleri Federasyonu üyesidir.
 • P.I. Özel Dedektif Yaz Okulu 9. Dönem Dekanı, 
 • APF – Uluslaraarası Yardımcı Polisler Federasyonu Türkiye Temsilcisi.
 • CII - Uluslararası Araştırmacılar Konseyi üyesidir.
 
Özel Dedektif / Profesyonel Araştırma alanlarında birçok üniversite ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar ve seminerler düzenledi.
 
Kocaeli Üniversitesi "Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri" ders eğitmeni
 
“Dünyada ve Türkiye’de Özel Dedektiflik” isimli kitabın yazarıdır. (Kitap PDF Linki) 
 
UZMANLIK ALANLARI:
Ticari / Kurumsal Araştırma,
Risk Kontrolü ve Araştırma,
Bayi, Acente ve Distribütörlük Araştırma,
Piyasa Araştırma,
Marka Koruma ve Araştırma,
Sahte Belge ve Muhasebe Araştırma,
Yer Altı Kaynakları / Enerji Sektörü,
Sağlık / Medikal Sektörü,
Sigorta Sektörü, Otomotiv Sektörü,
Finans Sektörü,
Gıda Sektörü, İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü,
Güvenlik Danışmanlığı,
Bilişim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları alanlarında etkin araştırmalar yapmış bilgi ve birikime sahiptir.

After serving as an officer to the public sector for 23 years, he sworn as a Private Eye in 2003 after his retirement; and has been conducting Private Eye/ Professional Investigator Services in accordance with the ethical rules and international professional standards.

 
 • CEO - Maviay Detective Company Turkey,
 • ÖDD - Founder and Chairman, Association of Private Detectives Turkey
 • ÖGF - Private Security Federation Board Member Turkey
 • IKD - Member of International Federation of Private Detectives Associations
 • P.I. Summer Schooll, 9th Term Honorary Dean, Romania
 • APF -   Auxiliary Police Federation Representative of Turkey
 • CII -  Member Council of International Investigators

In the fields of Private Detective / Professional Research, many universities organized conferences and seminars at national and international events.

Kocaeli University "Private Detective Research Techniques and Methods" course instructor


He wrote the book (Private Detective Work In the World and Turkey)

AREAS OF EXPERTISE:
Commercial / Corporate investigation,
Risk Control and Research,
Dealer, Agency, and Distributorship Investigation,
Market Research,
Brand Protection and Research,
Forged Document and Accounting Investigation,
Underground resources/ Energy Sector,
Healthcare/ Medical Sector,
Insurance & Automotive Sector,
Finance & Food Sector,
Real Estate and Construction Sector,
Security Advisory/ Consultancy,
He has effective researches and extensive knowledge on information technologies and human resources.