Üniversitelerde Özel Dedektiflik Eğitimi
 
2010 Yılında KOÜ / Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile ÖDD / Özel Dedektifler Derneği Başkanlığı arasında imzalanan “Eğitim İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Türkiye’de ilk kez 2011-2012 öğretim yılında Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programında “Özel Dedektiflik Teknik ve Metotları” konulu dersler  “ÖDD Eğitimcileri”  ÖDD Başkanı İsmail YETİMOĞLU, Onursal Başkan Y. Vehbi DALDA ve Av. R. Oya SÖYLEMEZ tarafından 2018 yılına kadar devam edilmiştir

 
Aynı amaçla, alınan talep doğrultusunda Uludağ Üniversitesi ile de bir protokol imzalanmış ve Sosyal Bilimler MYO Özel Güvenlik Koruma Bölümü Öğrencilerine 2012-2013 döneminde ÖDD Onursal Başkanı Yusuf Vehbi DALDA koordinatörlüğünde “Özel Dedektiflik Teknik ve Metotları ” dersleri verilmiştir.
 
Özel Dedektiflik Kanunu çalışmaları öncesinde mesleğin daha iyi anlaşılması ve eğitimli personel yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin Özel Güvenlik Bölümlerinde seçmeli ders olarak konulan “Özel Dedektiflik Dersleri” ÖDD Eğitimcileri tarafından yürütülmüştür.
 
Özel Dedektiflik Eğitiminin Amacı:
 
  1. Türkiye’de yeni gelişmekte olan Özel Dedektiflik Mesleğinin uluslararası meslek standartları ve etik kuralları çerçevesinde amacına uygun şekilde gelişiminin sağlanması,
  2. Özel Dedektiflik / Profesyonel Araştırmacılık alanında eğitimli personel yetiştirilmesi,
  3. Üniversiteli gençlere bu alanda da istihdam sağlanmasıdır.
 
Özel dedektifliğe duyulan ihtiyaçların gün geçtikçe arttığı gözlenmektedir. Bu mesleğin gereği gibi düzgün ve sağlıklı yürütülmesi, kaliteli hizmet verilmesi önem arz etmektedir. Ancak bunun tam olarak hayata geçirilmesi için yasal düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Halen TBMM İçişleri Komisyonda bulunan “Özel Dedektiflik Kanun Tasarısının” ivedilikle ele alınıp yasalaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmakta olup en önemlisi olan eğitim alt yapısı ÖDD tarafından hazırlanmaktadır.

______ Son Durum ! ______
ÖDD’nin kuruluş tarihinden beri “Özel Dedektiflik – Profesyonel Araştırmacılık” mesleğinin geliştirilmesi ve uluslararası meslek standartlarının oluşturulması çalışmalarını büyük özveriyle gerçekleştirmeye çalışırken akla hayale gelmeyen engellemeler ve ihanetlere maruz kalınmıştır.
ÖDD’den ihraç edilen bazı kişiler tarafından “Sahte isim ve sahte imzalarla” YÖK Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüklerine şikâyet dilekçeleri gönderilerek üniversitelerde eğitim çalışmaları engellenmeye çalışılmıştır.  

Sonuç olarak Üniversitelerde Özel Dedektiflik Eğitimlerini sonlandırıp vakti ve zamanı geldiğinde daha güçlü ve programlı şekilde eğitimlerin planlanmasına karar verilmiştir.

_____ Açıklama ! ______
Sahte isim ve imzayla YÖK Başkanlığı ve Rektörlüklere şikâyet dilekçesi gönderen kişinin kim olduğunu biliyoruz. ÖDD’den ihraç edilen bu kişi ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup hukuki süreçte sahtekârlıklarının tespiti yapılacaktır.

ÖDD Yönetim Kurulu